Subsidie voor zonnepanelen en -boilers in de NOP

[terug]

 

Het college van burgemeester en wethouders zal de raad voorstellen om eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen aan particuliere woningbezitters voor zonneboilers en zonnepanelen.

 

Wethouder Andries Poppe: "Met de subsidie stimuleren we huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen. Wat de subsidie extra bijzonder maakt, is dat collectief ingediende aanvragen een hogere subsidie krijgen. Daarmee moedigen we aan dat inwoners met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid".

 

Duurzaamheidsfonds

De subsidie geeft invulling aan het Duurzaamheidsfonds. Dit fonds stimuleert initiatieven van derden wanneer die een bijdrage leveren aan het gemeentelijk klimaatbeleid. De omvang van het fonds bedraagt eenmalig € 75.000.

 

Subsidie in 2012

Wanneer de raad instemt met de voorgestelde subsidieregeling, kunnen woningbezitters in 2012 subsidie aanvragen. Verwachting is dat circa 200-250 inwoners gebruik kunnen maken van de regeling.

 

Bron: Gemeente Noordoostpolder

Start de zoekopdracht
SolarNU | Over SolarNU | Nieuws | Subsidie voor zonnepanelen en -boilers in de NOP
SolarNU | MiracleWeb 3.0
4
SolarNU-220-01